söndag 27 mars 2011

BIKES :motorcycle excelsior 1915

Något att väcka grannarna med!!
lördag 19 mars 2011

Art: Joe Hill woodcut 2011

Rapport från tryckeriet: Joe Hill,
Gävle sonen som blev förebilden för arbetar rörelsen USA! varje konstnär med självaktning bör någon gång under sin verksamma liv göra en bild på Joe Hill!
Joel Emanuel Hägglund föddes i Gävle den 7 oktober 1879. Som ung emigrerade han strax efter förra sekelskiftet till Förenta staterna, där han kom att göra en märklig insats som organisatör av arbetarmassorna, som diktare och sångare. Han anslöt sig till arbetarorganisationen IWW (International Workers of the World).
År 1915 anklagades han för mord i Salt Lake City och efter en rättegång som väckte stor uppmärksamhet runt om i världen och även föranledde ingripande från svensk sida. Joe Hill förklarades skyldig och avrättades den 19 november 1915.

Joe Hill : träsnitt 2011 120x90 cm
Strömberg: Strömberg gasar träsnitt 2011 120x90 cm