lördag 24 november 2012

ART: Sven Harrys Konstmuseum Stocholm

Motorcykel konst

Vad gör man om man har mycket pengar och; -då menar jag mycket pengar!
och även älskar konst!  Jo!, man bygger sig ett eget kostmuseum!  Så det gjorde byggherren SvenHarry Lund. Jag fick en förfrågan om att invigningstala på  en hoj/konstutställning, en dubbel utställning av motorcycklar  i detta fall från klubben Irion Horse i Nyköping , till sammans med målaren Lage Lindell en av våra stora svenska klassiker. I första tanken ett absurt möte konstmässigt fast ändå inte,
Så igår invignings talade jag. När man gör en sådan grej gäller det att var kort och hitta den rätta tonen i talet och det hela ska helst inte vara längre än en kvart.

Om utställningen kan man säga : mycket folk, en del hojfolk naturligtvis, målningarna av Lage Lindell  alltid det bästa av det bästa!  Motorcyklarna inte det bästa utan en samling av ett bra genomsnitt i Svensk hoj klubb, egentligen inget som sticker ut.  Nu var ju tyngdpunkten lagd på endast HD, vilket gör att det blir en aning trist. Fast bra genomförda byggen långgafflat och polerat clean Svensk stil, -"lite som om allt spännade inom hojbyggar konst aldrig funnits!  I detta fall skulle Sven Harry ha haft större visioner och bättre rådgivare! Speciellt om han ville visa MC-konst!

http://sven-harrys.se/utstallningar/motorcykelkonst-2/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar